Zaměření

Po dokončení návrhu budoucí kuchyně si domluvíme odborné zaměření vašich prostor. Je to nutné pro ujištění, že zvolené řešení bude mít hladký průběh bez komplikací při montáži kuchyně. Následně doupravíme technické výkresy, které se stanou podkladem pro realizaci objednávky.